Centro de ocio Chamai.

Alcantarilla (Murcia).

quiosco desatendido cashlogyy

Instalación, realizada por Alimur Vending,  de cajón de cobro automático Cashlogy en centro de ocio Chamai, en Alcantarilla (Murcia).